Wednesday, February 03, 2010

點解香港勝紐倫

根據《紐約時報》報道,喺啱啱結束嘅達沃斯世界經濟論壇中,不論印度、中國企業嘅總裁,抑或是南美、非洲嘅官員,會後傾談時,討論嘅議題,都係離唔開兩個禮拜前,即美國麻省參議院補選。


一個人口比香港少嘅國會議席補選,點解會成世界經濟論壇,呢個世界領袖雲集會議嘅主要話題?


如果你有心機咁睇我哋《am730》孫柏文嘅大明燈,之前已知呢場選舉嘅來龍去脈同重要性。唔同其他報紙嘅讀者,你遇到世界權貴時,都即時可以同佢哋「搭訕」。


點都好,今次再講嗰場選舉,係因為美國麻省人民以選票肯定咗我哋特區嘅「政治不正確」嘅政策。肯定我哋咩政策?其中一個美國人民對現政府最不滿嘅政策,就係由07年開始,美國政府屢次拯救銀行,及成為金融機構嘅債主。


特別係政府喺08年以千億美元注入保險公司美國國際集團(AIG),等AIG再即時將錢交高盛為首嘅世界級大銀行。仲要喺注資後,負責官員千方百計,甚至想用國家保密法,去隱瞞呢次嘅驚世利益輸送。


大家可能會問,民主黨喺08年尾,先以高票奪得美國行政及立法控制權,點解短短十幾個月後,民眾又要「換人」?


全因09年開始執政嘅民主黨,竟然用番之前想隱瞞事實嘅官員,仲要升佢職做財長!亦即係話,09年嘅民主黨,同08年嘅共和黨喺金融政策冇分別。相反,今年嘅共和黨就換人換血換政策,同08年版嘅共和黨割蓆,故在麻省勝出。


其中一個改變,就係新血黨員,要求管理不善嘅銀行如資不抵債就要執笠。亦要嗰啲冇做功課,借錢俾銀行做生意嘅債主,賠本。


呢個美國人民現擁護嘅唔救銀行、要投資者承擔責任嘅政策,係咪好政策?


喺97年金融風暴,剛成立嘅特區政府,眼見當時香港作基地、國際級投資銀行百富勤資不抵債時,冇出手相救,令借錢俾百富勤做生意嘅投資者,從損失中負責任。之後令投資者對本地銀行風險管理特別高要求,結果係特區官員之前成日講嘅「紐、倫、港」,淨得香港喺金融海嘯中冇銀行要被救。


所以,下次你見有投資者輸錢,話要政府出手賠款時,如果你覺得政府要承擔賠款責任,咁你就千祈唔好諗住選議員。因為做得一屆,好似美國麻省咁,選民知政策不對頭時,你就會被擯落台。

No comments:

Post a Comment