Tuesday, November 09, 2010

德被騙救西 股市繼續低

上周,西班牙政府嘅信貸評級,被評級公司惠譽由AAA最高級,降至AA+級。消息一出,令全球市場下挫,香港股票市場亦不能幸免,下試19000點關口。

雖然市場之後出現反彈,不過惠譽作為三大評級公司中,通常走得最前、最快嘅一間,西班牙政府被剩餘兩間標普、穆迪降級嘅日子都指日可待。而從希臘被降級嘅經驗中,被降級唔會係一次嘅事。

降級浪一展現,就會一發不可收什地走下去,直至有新一輪歐洲大國嘅保證、救市行動,情況才會穩定。

不過希臘作為小國,經濟體係能被大國國民「捱義氣」下被救。相對下,西班牙大得不能被拯救,而現在市場傳出沒過半數議席嘅執政政府,將面臨不信任動議,如政府因而倒台,勢必令全球市場面對極大嘅壓力。

賬面上收入、開支嘅數字,西班牙政府已面對難關,不過上周亦揭開令一憂慮,就係西班牙銀行體制面臨倒閉潮。西班牙政府嘅慣常做法,係用軟功迫看來沒事嘅銀行,與出事嘅銀行合拼。但上周便出現第一間政府要接手嘅例子。

因西班牙呢d銀行,究竟賬目中嘅黑洞有多大,沒有人知,所以一但政府為避全國擠提潮爆發而出手注資,財赤勢必急速惡化。現在所有財赤預測,便會全告太樂觀。屆時,除非我國中央政府又再推寬鬆政策,港股必會非常動盪。

西班牙財政危機擴散方法,將會火燒持有西班牙國債嘅銀行。輕則令呢d銀行有集資壓力,重則令它們倒閉。而手持最多希臘、西班牙等國國債嘅銀行係法國d銀行。

因西班牙、希臘等國,就算用了九牛二虎之力之力去全面減財赤,未來數年還係會支出比收入高。亦因之前借下嘅款項達還債之日,如果一但出現不能借新錢嘅情況,法國呢d銀行亦即時資不抵債。法國政府都要出來填銀行嘅氹,而發生在南歐國家嘅死亡循環,都會降臨在法國政府嘅頭上。

剩下來唯一能解困嘅方案,係要歐央行印鈔,直接購買各歐元成員國嘅國債。但呢印鈔買債方案,一但落實,將會帶來不可預計嘅通脹,恐通脹嘅德國政府,都全力反對。

上周,歐央行宣佈會展開購債活動,都得德國支持。呢怪現象,係因為法國帶頭支持救市嘅政府們,向德國政府提出保證,雖然歐央行係印鈔,但因呢鼓購買力嘅出現,市場參與者便會自動重什信心,歐央行無需動用分文,都能令要借新錢嘅政府,能成功而低息借貸。

但係計畫宣佈了數天後,法國嘅一眾銀行,便被揭將手頭上大量嘅希臘國債賣給歐央行,德國官員得悉時即嬲爆想反檯,德國政府極可能爆不客氣嘅反應。大家要記得,每次降評級,市就跌數百,投資者要繼續保持非常審慎嘅部署。

No comments:

Post a Comment