Friday, July 10, 2009

我挺曾特首!

好聽!孫柏文建議大家上港台網站嘅「立法會直擊」網頁,睇吓7月7日行政長官答問會

高潮應喺第59分鐘開始,李永達問特首關於二氧化碳排放,就用「鬼佬好Q勁、我哋食晒屎」嘅一貫策略,講到英國政府幾咁巴閉、幾咁正視呢個問題。

點知我呢個政治家界師弟曾蔭權答:「平均每人每年嘅碳排放量,香港就6噸,英國就11噸……」我聽到呢度,即刻拍晒手。

最慘特首唔係社民連成員,如果唔係特首一聲:「李永達!」紅衫軍就會嗌:「收皮!」之後就只聽到,李永達,收皮!李永達,收皮!

其實,我對李永達最失望嘅地方,係佢覺得立法要喺某某年減到幾多幾多嘅二氧化碳排放就搞掂。好,就算畀你通過到,嗰年唔達標點算?係咪報警拉晒所有排出二氧化碳嘅人?(真係拉晒嘅話,何其壯觀啊!)

頭先已講過,香港碳排放比每一元嘅經濟生產,其實世界首屈一指。不過你話要再少,當然可以。

促減油稅 民主黨唔環保

外國同特區一樣,交通係碳排放嘅大源頭,咁要減少燒油,最好就係每重量單位嘅燃油加稅、加價(外國話咩cap and trade,其實係因抽油稅太難,而變出嚟嘅怪胎)。不論係私人、運輸、公共交通,全部都要抽。

咁我咪google「民主黨」、「燃油稅」,睇吓佢哋之前講
幾多稅。一睇,oh shit!李永達代表民主黨,喺08年6月建議收一半燃油稅同免柴油稅。

嘩!好彩係我師弟做特首而唔係李永達。如果唔係,唔好話啲環保分子想「通緝」佢,我相信Greenpeace會學鄭家富嗰隻毋須審訊即行刑嘅司法思維,將李永達「當場槍斃」。2 comments:

 1. 100% agree... the same report showing that if city expand vertically, its carbon release per person annually will be more efficient and it explain why hk were among the least world wide...

  donald tsang and developer can also tell those green/environmental/conversationist who against 屏風樓 to shut da fuck up also^^

  ReplyDelete
 2. Yo gSlave,

  I agree with you totally too!

  They are like, we should move ppl out and have lower pop density (ie urban sprawl) BUT we should cut our carbon footprint.
  What the fack man!

  ReplyDelete