Monday, January 25, 2010

點解麻省選舉震散股市

「麻省人民共和國」係花旗國傳媒幫東北麻省改嘅花名。點解咁叫?因為麻省一向左傾,向左程度,直迫社會主義地區,所以上星期喺麻省嘅參議院補選結果,先至咁震撼。

因為一個大大聲要求,停止印銀紙、花旗政府減開支(即保美元同唔好再「救市」)嘅右派候選人Scott Brown,由幾個月前喺民意調查落後30幾個百分點,後來以壓倒性票數贏出。右派可以喺麻省贏到,咁左派嘅民主黨就冇一個議席係安全㗎喇。

政客最驚輸掉選舉,所以市場就開始估啲議員將會180度改變之前嘅政策,採納保美元、反開支嘅新方向,所以就問:「由09年3月開始政策推動嘅升市,是否已經玩完?」

其實,花旗國經濟喺09年冇好過,比起有雷曼兄弟爆破嘅08年,消費續跌、失業率持續上升。股市上揚,全因為貨幣政策推動,即聯儲局等嘅央行印銀紙、買例如國債等資產推動所致。

只要印銀紙,經濟再差都會見到資產價格上升,市場甚至相信經濟愈差,反而愈對股市有利,因為央行可以有藉口,愈印愈多銀紙。

不過,印銀紙當然非常危險,輕則會爆通脹,重則或令市場恐慌性拋售該貨幣。聯儲局有見及此,於09年尾宣布會喺今年第一季後,停止加碼印銀紙。該消息一宣布,美元開始轉強,資產價格開始受壓。黃金由去年12月初高位1,226美元一安士,跌至1,075美元。

不過,到今年初,美國經濟數據又開始轉差,市場又期望聯儲局要食言,第一季後都要加碼救市,資產價格止跌回升。黃金由1,075美元一安士,反彈至1,161美元。

當市場人士忙住估計聯儲局主席伯南克下一步會做咩之際,美國麻省選民,就於上星期二晴天霹靂咁選咗個要減政府開支、停止印銀紙、保美元嘅參議員。

到上星期五,連伯南克自己是否能連任成功嘅參議院表決都押後,美國貨幣政策睇落動盪,不過係忽然清楚晒,就係再印銀紙,政治上將會非常難。

話雖央行行政獨立,不過獨立嘅理由係當要做啲唔受歡迎嘅決定時,如加息,政客不能過問。不過今次選舉係美國人民,為美國長遠利益,主動要求央行推啲傳統智慧話唔受歡迎嘅政策,如停印銀紙。伯南克為保烏紗,應會順應民意。

孫柏文一定要再強調,今次麻省選舉真真正正改變咗美國政府對金融海嘯嘅基本方向。由之前印銀紙、加開支、救銀行,到一個反方向。大家要問自己嘅係,如果真係唔再加碼印銀紙,美國政府減開支,銀行被矛頭直指,股市會點?其他資產價格又會如何?

連作為白銀隊長嘅我,都覺得因麻省選舉結果,貴金屬今年好難捱。各位小心。

No comments:

Post a Comment