Thursday, March 22, 2012

自封頁岩氣解放軍司令

2012年03月22日 

今日未入正題之前,孫柏文想為本欄禮拜二題為「富士康大獲全勝」一文中,提及組織「大學師生監察無良企業行動」 SACOM嘅部份道歉。

篇文話,個幾月前有個喺美國全國公共廣播電台播放 NPR,有位叫 Mike Daisey製作嘅報道話幫蘋果( AAPL)做代工嘅富士康( 2038)虐待啲員工。

之後 NPR罕有收回全集報道,仲話報道違反記者操守。而當日我話 Mike Daisey靠我哋香港 SACOM啲料做報道。

事實係調番轉。啲踢爆 Daisey嘅人,其實係用 SACOM啲料去指證 Daisey嘅不盡不實。 SACOM啲料其實救咗富士康,而唔係鋤死佢。我錯咗, Sorry。

科技進步開採成本降

好,入正題。大家作為《金手指》 Fan屎,都知道我係白銀大好友。六年前,即未有金融海嘯時,《金手指》開欄嗰日已講話聯儲局為首嘅「紙幣狂魔」會不斷攻擊紙幣購買力,所以,要買白銀保護自己,變成白銀戰隊一份子,我就成為白銀戰隊隊長,亦於同日話白銀將會喺十年之內升 12倍。

今日,我要宣佈另一長買長勝概念,就係大陸 Shale Gas頁岩氣!早兩個禮拜,其實我已提過頁岩氣呢樣嘢。頁岩氣,其實只係喺頁岩石中開採嘅天然氣。傳統天然氣,喺地底時有如氣球裏面嘅氣體,插支管入去就攞到出來。

而頁岩氣就係好似焗蛋糕時,原本係液體嘅蛋白,拂起變泡時內藏嘅氣體。你焗過蛋糕的話,就會問:「點樣釋放啲氣出來呀?」其實同我當年家政堂老師所講,拂蛋白唔好振個容器嘅原理一樣,只要個 Structure開始微裂,內藏嘅氣體就會被釋放(冇錯, 90年代初我中學已教 molecular gastronomy)。個問題係點微振啲藏有天然氣嘅頁岩石。

之前,頁岩氣同加拿大嘅油砂,都係面對太高成本嘅問題,所以冇被開發,亦被標籤為「科幻小說」先會用嘅能源。不過亦同近十年嘅油砂一樣,不但需求帶動令價格上升至有得做嘅地步,仲要微振頁岩石嘅科技,令開採成本不斷下滑。到臨爆金融海嘯時,大量項目喺花旗國拍板上馬。

中華煤氣唔會被壓價

到 2010年,開發項目開始投產,令就算有一浪接一浪嘅央行「量化寬鬆」印鈔下,天然氣價格越跌越低,天然氣價喺花旗國每單位由 6蚊美金跌到依家兩個幾,同時中國油價敏感度好高嘅布蘭特期油價就升咗五成。畀你做我國中央,睇見都流口水,根本就想大做特做。有咩公司受惠? 3月 7日我已嗌一注獨贏珠江鋼管( 1938),因為內地天然氣零售價一定被發改委壓住,賣氣冇得賺,網絡營運商都冇,要賺就只得鋪網嗰啲公司。

不過有間公司,不但可以買氣時越買越平,仲可以唔使畀發改委壓。呢間係乜嘢公司?咪就係因一國兩制,所以可喺香港自由定價嘅中華煤氣( 003)囉!所以,除打購買力防衞戰嘅白銀戰隊隊長外,今日我就自封兼任頁岩氣解放軍司令!全力釋放頁岩中嘅天然氣!

No comments:

Post a Comment