Friday, January 20, 2012

中國全通 update咁喺篇文到,我話過買嘅其中一個原因,係因為睇以前記錄,佢哋喺半年同全年結數後數週就會發盈喜。咁就不如買轉博一博佢發盈喜。

我喺篇文到亦話如今週唔發盈喜,就今日走。

依家佢哋就冇發盈喜,我亦見唔少人放貨離場。我就冇放過,繼續揸,因為我覺佢哋嘅盈利繼續升唔少,同派息應超五厘。不過你今日放咗我都支持,因為中途轉game plan,除非真係有好compelling嘅理由,都唔係上策。

點都好,大家如果有好股想我研究同埋同讀者分享,就留低股票冧巴同理由啦!中國全通股價走勢圖

2 comments:

  1. If you have nothing to do.... Warrant have cheer us up. Here is the link
    http://www.youtube.com/watch?v=QBKwTSBBn7U&feature=youtube_gdata_player

    ReplyDelete