Friday, March 10, 2006

一注獨贏買白銀

金 手 指 : 一 注 獨 贏 買 白 銀

首 先 , 孫 柏 文 多 謝 大 家 的 支 持 。 由 今 天 開 始 , 各 位 逢 周 一 至 周 五 都 可 以 睇 到 我 用 我 隻 金 手 指 去 篤 、 篤 、 篤 , 唔 需 要 再 等 到 星 期 五 先 可 以 睇 到 小 弟 專 欄 。 為 了 報 答 各 位 的 支 持 , 小 弟 今 日 為 大 家 提 供 一 個 長 線 投 資 建 議 。 雖 然 大 家 可 能 對 短 炒 投 機 貼 士 更 有 興 趣 , 不 過 為 免 「 為 畀 貼 士 而 畀 貼 士 」 之 類 例 牌 貨 , 唔 覺 意 之 下 令 到 大 家 短 線 投 機 變 成 長 線 投 資 , 所 以 孫 柏 文 開 始 就 強 調 這 是 一 個 長 線 投 資 的 建 議 。

建 議 買 入 : 白 銀   目 標 價 : 每 盎 司 120 美 元   年 期 : 十 年

大 家 都 可 能 知 道 , 每 年 從 世 界 各 大 銀 礦 開 採 出 來 的 白 銀 有 大 約 五 至 六 億 盎 司 , 而 每 年 全 球 消 耗 大 約 八 億 盎 司 的 白 銀 。 所 以 每 年 白 銀 都 是 求 過 於 供 , 而 且 白 銀 往 往 都 是 其 他 礦 產 的 副 產 品 , 所 以 供 應 量 很 難 因 價 格 飛 升 而 提 高 。
這 個 供 求 錯 配 現 象 最 大 變 數 , 就 是 不 知 道 世 上 白 銀 存 貨 有 多 少 。 如 果 存 貨 多 , 供 求 錯 配 可 以 維 持 一 段 相 當 長 的 日 子 。 不 過 , 我 相 信 大 家 都 知 道 上 周 白 銀 升 穿 了 10 美 元 一 盎 司 , 這 個 對 我 來 說 , 就 是 供 求 錯 配 到 達 了 沒 有 許 多 存 貨 的 先 兆 。 10 美 元 一 盎 司 , 就 是 這 場 燎 原 之 火 的 開 始 。


紙 上 白 銀 如 買 外 圍
雖 然 還 有 一 百 多 種 理 由 白 銀 會 升 , 不 過 這 個 根 本 的 供 求 錯 配 已 經 足 夠 令 到 白 銀 升 到 孫 柏 文 的 目 標 價 : 120 美 元 一 盎 司 。 我 無 說 錯 , 目 標 價 真 的 是 120 美 元 一 盎 司 , 是 上 周 收 市 價 的 十 二 倍 。 當 然 要 見 到 這 一 天 也 要 有 耐 性 , 因 為 可 能 要 等 十 年 。
相 信 今 日 香 港 財 經 吹 水 佬 界 中 沒 有 一 個 比 我 對 白 銀 更 有 信 心 。 以 後 , 白 銀 每 一 次 升 , 我 都 會 出 來 邀 功 , 每 一 次 跌 , 我 都 會 叫 你 「 趁 低 吸 納 」 。
最 後 , 勸 喻 大 家 不 要 貪 圖 方 便 而 買 「 紙 上 」 白 銀 , 要 買 就 買 實 貨 , 放 在 保 險 箱 或 床 下 底 。 打 個 比 喻 , 如 果 買 白 銀 像 賭 馬 一 樣 , 買 「 紙 上 」 白 銀 就 係 幫 襯 外 圍 佬 。 白 銀 升 至 120 美 元 , 就 好 像 你 買 中 了 一 注 六 串 一 獨 贏 過 關 , 到 時 外 圍 佬 走 路 無 得 賠 , 唔 好 話 我 冇 警 告 過 。

2 comments:

  1. 你的長綫投資似副長了一點,十年投資一直無息收,還要我每月給幾百塊開個保險箱,net real return 是多少?

    ReplyDelete
  2. Well... Dear Kristie, as I can safely assume my 200% weight advantage to you is NOT due to any significant advantage of my mental capacity. Let me post a challenge, get the cost of the storage cost discounted to present value, throw in an inflation rate of 4% and an interest cost of 5% over 10 years. Then also add in the present cost of acquiring the Silver at US$10 per Oz. Assuming your safe deposite box can accommodate 10Kg which translate into 321 Oz. And my target price of US$120 per Oz. Is it worthwhile to hold silver.

    ReplyDelete