Friday, March 10, 2006

金 手 指 : 美 元 「 最 後 審 判 日 」

讀 者 甲 : 「 嘩 ! 比 喻 黃 金 和 紙 幣 關 係 , 孫 柏 文 你 使 唔 使 出 動 到 『 上 帝 大 戰 凡 人 』 呀 ? 用 落 敗 總 統 候 選 人 麥 凱 恩 ( John McCain ) 對 格 林 斯 潘 看 法 的 小 故 事 , 就 話 凡 人 對 上 帝 力 量 不 恭 敬 、 不 畏 懼 , 咁 小 事 就 話 可 以 看 通 令 到 黃 金 價 格 上 升 。 讀 者 不 服 , 怕 你 隻 金 手 指 難 以 再 篤 。 」 這 些 不 經 大 腦 的 挑 釁 , 孫 柏 文 平 時 都 不 會 理 會 , 因 為 好 像 沒 有 分 析 過 我 那 篇 文 章 。 但 有 一 位 前 輩 對 我 講 : 「 操 控 紙 幣 發 行 的 西 方 央 行 模 式 , 已 經 迷 惑 很 多 人 , 好 多 聰 明 人 都 墮 進 呢 個 陷 阱 。 為 求 保 護 特 區 祖 國 人 民 , 孫 柏 文 你 一 定 要 用 你 隻 金 手 指 , 去 篤 醒 香 港 人 。 」 今 日 就 當 為 國 家 服 務 , 解 釋 一 下 。

黃 金 價 格 就 是 凡 間 紙 幣 跟 黃 金 的 兌 換 率 , 亦 代 表 紙 幣 的 購 買 力 。 用 一 個 簡 單 的 例 子 , 如 果 市 場 上 只 有 100 盎 斯 黃 金 , 而 亦 只 有 100 美 元 , 那 1 美 元 便 可 以 買 1 盎 斯 黃 金 。 大 家 試 想 像 , 天 仙 下 凡 , 給 市 場 供 應 多 100 盎 斯 黃 金 , 那 用 1 美 元 便 可 以 買 到 2 盎 斯 黃 金 。 掉 番 轉 頭 , 如 果 中 央 銀 行 的 印 刷 機 , 給 市 場 供 應 多 100 美 元 現 鈔 , 那 麼 要 用 2 美 元 才 可 以 買 到 1 盎 斯 黃 金 。

天 仙 下 凡 的 機 會 大 ? 還 是 印 刷 機 啟 動 的 機 會 大 ? 上 帝 製 造 地 球 的 一 刻 , 已 經 注 定 了 地 殼 中 黃 金 的 蘊 藏 量 , 不 可 能 被 有 貪 念 的 人 類 去 複 製 , 令 到 市 場 供 應 氾 濫 , 價 值 大 跌 。 紙 幣 就 有 好 大 分 別 。 以 前 紙 幣 供 應 , 還 需 要 靠 印 刷 機 及 紙 張 。 現 在 中 央 銀 行 只 需 要 在 鍵 盤 按 幾 個 鍵 再 加 一 次 「 Enter 」 , 便 可 以 把 紙 幣 供 應 提 高 。 唔 用 卑 微 的 凡 人 大 戰 全 能 的 上 帝 做 比 喻 , 又 點 得 呢 ?

最 後 , 忠 告 盲 目 相 信 紙 幣 的 信 徒 , 操 控 黃 金 供 應 的 上 帝 , 不 是 一 個 聖 經 新 約 的 上 帝 , 而 是 一 個 聖 經 舊 約 的 上 帝 , 是 會 懲 罰 那 些 不 自 量 力 , 自 覺 已 有 媲 美 神 的 力 量 的 凡 人 。 以 上 的 比 喻 中 , 由 1 美 元 對 1 盎 斯 黃 金 到 2 美 元 對 1 盎 斯 黃 金 , 就 是 100% 的 通 脹 率 , 就 是 這 類 通 脹 在 凡 間 引 起 數 之 不 清 的 戰 爭 和 饑 荒 。 雖 然 強 大 的 央 行 可 以 令 人 覺 得 天 下 太 平 , 不 過 歷 史 一 次 又 一 次 證 明 , 凡 人 鬥 不 贏 上 帝 , 紙 幣 必 敗 於 黃 金 。 在 美 元 的 「 最 後 審 判 日 」 , 希 望 你 不 是 一 個 會 被 懲 罰 的 人 。

No comments:

Post a Comment