Friday, October 05, 2007

政府幫你賣終極廣告

噚日,孫柏文睇到段新聞,話前宗主國首都倫敦有人行街時,聞到啲令身體不適嘅氣體。

倫敦作為恐怖分子襲擊嘅熱點,警方當然嚴正處理,先封鎖範圍,再派着上生化武器保護裝嘅警員,搵源頭。佢哋極速搵到源頭,原來喺間冇開門嘅餐廳內。

警員踢門入屋,希望防止更多氣體洩漏。一入屋,就見到個泰籍廚師,喺度炒辣椒做辣椒醬。

嘩!呢位廚師真係可喜可賀,連政府都話佢啲辣椒醬同生化武器一樣勁。隻辣椒醬不如改名叫做WMD,肯定大賣!

No comments:

Post a Comment