Friday, June 15, 2007

昂坪公司二期計劃

非常偉大嘅馬克思曾經講過:「Religion is the opium of the masses。」粗略咁繙譯就係:「宗教就係社會嘅鴉片。」鴉片會令人點,相信大家都可能知,所以孫柏文相 信毋須分享經驗,亦毋須過份解釋馬克思想點樣對付宗教。

馬克思作為共產主義嘅教父,佢講嘅嘢,當然就係我哋特區「土共」嘅「聖經」,一定要有行動落實。所 以自從我哋特區被共產黨解放之後,政府就開始落實馬克思嘅遺願。當然,要溫水煮蛙就唔可以硬碰勢力強大嘅宗教組織,所以就以最柔嘅方法去對付最祥和嘅宗 教,噚日,孫柏文講過,出家人與世無爭,所以對付佢哋先就最啱喇。

以無神論掛帥嘅土共最 柔手段,當然係將莊嚴嘅宗教變成拉斯維加斯男脫衣舞團式嘅「旅遊景點」。

今次吊車下墜,雖然已經係上天畀呢個無神政府嘅最後通牒,警告佢哋唔好再侮辱宗 教。不過,如果萬一政府真係能夠喺昂坪為無神主義佔到個橋頭堡,股票編號應該加多個6嘅地鐵公司,就會命令佢旗下嘅昂坪360公司,進行第二步計劃。如果 神聖不可侵犯嘅寶蓮寺因吊車而淪為動物園般嘅「旅遊景點」,相信會好快喺梵蒂岡同麥加,興建吊車,繼續服務以十億計嘅無神共產主義自由行旅客。呢隻股仲唔升!Vatican 梵蒂岡

Mecca 麥加

No comments:

Post a Comment