Wednesday, April 23, 2008

華懋公司文化已死?

香港作為一個自由經濟社會,當然好自由同經濟蓬勃。經濟蓬勃當然衍生出好多唔同嘅公司,自由亦令佢哋百花齊放。

而香港做得「經濟神話」,本身就一定因為有好多好傳奇嘅公司。

「傳奇」呢樣嘢就可能同「性感」一樣,有時若隱若現,反而會更「傳奇」。所以作為一間公司,最「傳奇」嘅可能就係啲冇上市嘅公司。

記得以前,孫柏文仲係石油股分析員時,老闆曾經講過:「一間公司上市,本招股書裏面睇到嘅嘢,就好似一個女人剝光豬,赤裸裸畀你任睇。」任睇?Not sexy。

一幢幢樓冇人住

咁喺大家心目中,究竟覺得邊間冇上市嘅公司好傳奇?如果十年前有人問我同一問題,我都係同一個答案,特區最傳奇嘅公司一定係華懋集團。

我仲記得點解會得出呢個結論。十年前,我放暑假跟老竇去跑夜馬,入沙田馬場聯絡父子感情。嗰一刻,我哋企喺大看台,睇住某場長途賽。我就買咗隻放頭馬,點知一開閘已漏閘,所以隻眼就睇吓其他嘢。點知畀我發現喺城門河對面,有一幢幢冇人住嘅樓。腦海中充滿迷思。

最傳奇最慳公司

場馬跑完之後,我指向嗰幾幢冇人住嘅樓問:「老竇,上次放假時嗰啲樓已經起好,點解仲係冇人住?」佢解釋嗰啲樓係華懋起嘅,佢哋唔中意賣就唔賣。到咗十年後嘅今日,嗰啲樓都仲未賣晒。華懋仲唔「傳奇」?

如果要問大家用一個字去總結華懋嘅公司管理文化,相信大家都會揀個「慳」字。今日,我要講華懋嘅原因,就係因為我察覺到華懋呢個「慳」嘅公司管理文化,有被蠶食嘅迹象。

XX是美德,唔通特區最後一個「美德碉堡」被攻陷?

我哋壹傳媒嘅中環直播室,就係喺一幢華懋擁有嘅商業大廈裏面。一直以嚟,啲廁所冇廁紙。第一次見到時,都忍唔住問咗句:「咩世紀呀,大佬?」不過,對上兩個禮拜,我就開始發現啲廁格有廁紙。

大家都知,免費就只會鼓勵人哋浪費,美德事小,破壞環境事大。我返到《蘋果日報》,就問咗財經版前輩Winery,有廁紙係咪代表華懋嘅文化已死?Winery冇答到,反而問:「啲廁紙會唔會係陳振聰擺架?」

No comments:

Post a Comment