Sunday, December 28, 2008

梁家榮炒車 女子被撞...骨折花墟買完鐵樹撞傷人?


好彩隊走王維基,有得回流亞視...冇咗 No claim bonus 都冇咁傷...

1 comment:

  1. 好平常.. 內地人平日亂過馬路,小心....

    仲話港珠水澳大橋開通後,各位更加小心..

    ReplyDelete