Thursday, August 21, 2008

Flashback to 2006

而蘋果... 真係唔知佢想點. 娛樂無料, 算; 國際新聞變成 "花邊/有趣事情", 都幾好; 體育, 變成一本波經波盤都係大勢所趨. 但我真係頂唔順佢個 <蘋果批>.


咪笑. 唔係麥當奴食得個 d <蘋果批>, 而係有蘋果有個新 (都差唔多兩個月) 既論壇及評論叫 <蘋果批>. 主題從經濟, 交通, 旅遊, 到環保都有, 多是從經濟學出發, 批評政府, 反對監官, 支持市場. 作者有三個 : 李兆富, 孫柏文, 何民傑.


That is an opinion from April 2006... Its very interesting...

儘管楊懷康已經出晒名係爛中之爛 - 我估香港人對自由市場仲抱一個懷疑既態度, 係由楊懷康與 佢既 海耶克所造成 - 呢個 <蘋果批> 比起楊的無定向風更加不濟. 有時認為, 如果我去寫 (唔好嘈, 呢d 野梗係假設性拉. 講梗係天下無敵), 肯近比呢三條茂利更加好睇同有 point.


Its from this blog

4 comments:

 1. no other adjectives than the very vague INTERESTING?

  ReplyDelete
 2. Trust me...

  For someone like me who is stricken with Attention Deficit Syndrome.

  "Interesting" is the ultimate accolade. hor hor hor

  ReplyDelete
 3. 蘋果日報應改名為"蘋果趣聞日記"

  ReplyDelete
 4. 亞羊...

  Whatever sells my friend.

  But a rose by any other name is still a rose.

  Shuen

  ReplyDelete