Thursday, March 08, 2007

比人民幣強的貨幣

今時今日,你落街走去問十個對財經熟悉嘅人:「當今世上,邊隻貨幣升值能力最強?」相信十居其九都會話:「梗係人民幣啦!」不過今日,孫柏文想為大家推介一隻比人民幣更強嘅貨幣,相信大家聽到都會心郁郁。大家撲出去買呢隻貨幣之前,我想同大家講,大家不單止可以買呢隻貨幣,仲可以買埋發行呢隻貨幣嘅中央銀行股票,相信大家聽到都可能會問:「有冇咁筍?」

當真錢用交電話費

大家仲可能會話:「比人民幣呢啲紙幣更強嘅貨幣?真係仲估孫柏文今 日一定係又想講黃金、白銀。不過金銀係神靈賜給凡人嘅貨幣,未見到有教會集資上市,可以買埋發行貨幣中央銀行嘅股票,唔通梵蒂岡、麥加、耶路撒冷等等搞 REIT?」錯!今日介紹呢隻比人民幣更強嘅貨幣就係「Q幣」,係一種虛擬貨幣,原先係用嚟喺啲網上遊戲交易場裏面做買賣,發行貨幣中央銀行嘅官方兌換率 係同人民幣掛鈎一兌一。

到今日,「Q幣」已經可以用嚟當人民幣交電話費,甚至已經有其他商人,為咗方便顧客,自發性喺佢哋啲賣實物嘅非虛擬商店,接受「Q 幣」去取代人民幣。大家可能會問:「如果『Q幣』係同人民幣掛鈎,點解孫柏文會覺得比人 民幣強?」賬面上,呢條問題問得好好,邏輯合理,我都唔識答。不過如果「Q幣」唔係比人民幣強,點解發行人民幣嘅中國人民銀行,要高姿態走出來話關注虛擬 貨幣?如果「Q幣」唔係成功同人民幣競爭,開始取代人民幣,威脅人民幣喺祖國「壟斷貨幣」地位,人行根本毋須要打壓「Q幣」啦?

無限兌換繞過封鎖

雖 然,「Q幣」嘅「官方」兌換率係同人民幣一兌一,某些產品「Q幣」購買力等同人民幣,不過因為大量「Q幣」得來「不易」需要「使乾淨」,所以令到「Q幣」 嘅黑市(真正市)價喺5毫至8毫之間浮動。所以,大家應該大手大手購入「Q幣」,跟住用呢個「劣幣」去買一啲「Q幣」同人民幣同等價值嘅商品服務,去套利。

講咗咁耐,係時候揭曉誰是發行呢隻貨幣嘅中央銀行。發行「Q幣」嘅就係特區上市公司(700)騰訊。其實,騰訊可以好容易將黑市價推上一兌一,甚至更 高。方法就係,騰訊宣布「Q幣」可以無限量一兌一兌換做人民幣,甚至可以兌換成其他貨幣,淨係可以繞過外滙封鎖,「Q幣」都可以升穿一兌一。

跟住,騰訊又 可以宣布「Q幣」會對人民幣有「每年10%嘅升幅」,淨係吸引班carry trade都足夠。當然,好容易會俾人誤會「Q幣」係層壓式推銷pyramid scheme。不過,「Q幣」最大隱憂就係騰訊從未公開過「Q幣」係市面嘅總流通量,如果騰訊濫發「Q幣」,令「Q幣」購買力下降,都會神不知鬼不覺。當 然,花旗國聯儲局都係同騰訊一樣,唔公開美元喺市面嘅總流通量,所以相信聯儲局等同相信騰訊一樣。

唔怕太強只怕濫發

不 過,作為騰訊股東,就要知道騰訊嘅威力。聽聞喺大陸,一個人可以用「Q幣」買好多電腦零件,如果騰訊發「Q幣」畀自己嘅子公司,跟住大手購買電腦零件轉 售,雖然「Q幣」嘅購買力會下降,爆發通脹,不過就可以毋須流一滴血,去輸送畀自己所有現今擁有「Q幣」者嘅購買力。可能就係呢點,中國人民銀行要打壓 「Q幣」。唔係怕佢太強,只怕佢濫發。

No comments:

Post a Comment