Thursday, January 24, 2008

債券保險公司——跌浪元兇

前晚聯儲局突然減息0.75厘,因為孫柏文嘅截稿時間呢排被大幅提早,所以噚日未有機會為大家分析。

聯儲局喺特區晚上時間突然減息,當然即刻令花旗國財經台CNBC,成為幾百個收費電視台當中,最好睇、最刺激嘅一個台。當晚原本已經可以放工,不過我都睇埋花旗國開市情況,先至離開公司。可能遲走咗,所以就咁啱同我哋《蘋果日報》財經版、跑銀行beat嘅記者,同一架巴士走。

啓動心臟起搏器

我就問嗰位前輩:「真刺激,諗住今日股市跌二千幾點,一定做頭條。點知聯儲局突然減息。呢排銀行beat真係好多嘢發生。」前輩:「今時今日,十分鐘時間可能已經係兩個世界。真係估唔到做財經版記者,仲刺激過做突發記者。我諗我已經係財經突發記者。」雖然只係電腦螢幕裏面嘅數字不斷跳動,居然比「死人冧樓」更充滿戲劇性。

前日講過,如果經濟體系就係身體,錢就係血液,而各大金融機構組成嘅信貸分配系統,就係心臟。講真,係因為心臟又停頓,聯儲局突然減息,啓動心臟起搏器。

只係降級仲未執笠

上個禮拜五花旗國最大債券保險公司Ambac,被Fitch信貸評級公司降級,即係被判死刑。

問題喺邊?各大基金、金融機構、銀行手上嘅債券,就算被瘋狂降級,只要買咗保險,會計上就可以用債券保險公司本身嘅信貸評級,作為嗰啲債券嘅評級。

呢啲債券保險公司,雖然股價已反映緊佢哋會執笠。不過,評級公司仲話佢哋係AAA。只要評級公司學Fitch降佢哋級,一夜之間就會有數以萬億計嘅債券同衍生產品,同時降級。呢個又係點解禮拜一啲歐洲銀行跌得咁甘。不過咁都未算大鑊,現在只係講降級,都已經咁大反應。真係執笠時,點算?

No comments:

Post a Comment