Monday, January 22, 2007

李華明係硬膠議員

上個禮拜六,有讀者寄信來問:「金手指先生您好!我是一個從1995年立法局選舉以來,每一次都會支持李華明議員的選民。上周看見您著作的一篇文章中,暗示李華明議員完全不了解本地油商成本結構,我覺得這樣對李華明議員不公平。希望您可以說明為何有如此論調,如果不能,是否應向李華明議員道歉?一讀者」

今日我會解釋點解我覺得李華明「完全不了解本地油商成本結構」。李華明議員,早前喺立法會大大聲要求有《計劃競爭法》。因為李議員話汽油進口價,由6月至11月下跌23%,不過零售價只係跌咗6%,所以本地油商「趁火打劫」,而杜絕方法就係立呢條法例。如果李華明議 員有做最基本嘅資料搜集,都會知道汽油稅係大家打油畀錢時,單一最大嘅成本。而每公升嘅汽油稅係固定,即係話油商賣幾多錢都好,汽油稅都係6.06元一公 升。而噚日我見到12.99元一公升電油價來計,汽油稅就佔咗零售價嘅47%。

即係話就算油商完全冇成本,進口價跌100%到零,零售價都只係可以跌到 6.06元,即係跌53%。李華明議員一係incompetent(無能),一係為通過自己喜愛嘅法例變成crooked。如果唔係點會攞進口價跌23%同零售價跌6%來比?

為畀折扣 隨入口價變

當 然油商除咗汽油稅同進口價之外,仲要畀其他成本例如地租,咁地租又幾多錢?e家租塊可以經營21年油站嘅地皮,以對上幾次嘅成交價來睇,已經超過1億元。 如果將來21年,每年利息要5%,加埋分攤1億元嘅原先成本,等如每一個油站至少每年要賺1000萬。香港有超過150個油站,上年賣4.5億公升汽油, 等如每個油站大約賣300萬公升汽油,加埋賣柴油,大家估吓油商每公升要賺多少錢先至可以彌補(又係)畀政府嘅地租?地租就一定要畀,咁如果汽油同柴油嘅 進口價跌100%到零,你哋估吓零售價可跌幾多?最後,好多油商提供好多折扣優惠畀可以提供穩定收入嘅大客戶,所以,好多時牌價唔郁,不過實際售價就因為 油商調校折扣而追隨入口價變化。

除咗李華明議員之外,仲有好多政客、傳媒話油商「加快減慢」。孫柏文為大家提供一個圖表,圖表裏講埃索柴油進口同零售價,01年至05年嘅走勢。睇完之後,唔該嗰位來信嘅朋友,08年立法會選舉,唔好再投畀李華明呢個硬膠議員!仲有孫柏文今日唔會向李華明道歉!

3 comments: