Monday, January 08, 2007

I walked a mile for a Camel

大家作為《金手指》嘅fan屎,都知道孫柏文非常反對啱啱1月1日生效嘅禁煙條例。無他,反對嘅理由係連只准成年人出現嘅地方,而所有在場人士都你情我願嘅情況之下,都唔准食煙。我亦曾經喺10月19 日講過,我哋特區嗰班患有「肛門堵塞症」anally retentive嘅人,已經將特區推向納粹德國之路。

30年代納粹德國,當時希特拉(Hitler)又係大喊要保護市民健康、製造「完美」社會,所以實施公眾場所全面禁煙嘅政策。歷史最後證明,禁煙只係第一步,煙民只係第一群受迫害嘅人。不過嗰篇文章出街嘅一日,我只收到支持禁煙嘅電郵,一個支持《金手指》嘅煙民都冇。到咗今日,我希望特區80萬個煙民卒之明白,乜嘢係被侵犯獨立自主權、乜嘢叫冇人尊重個人決定。

左偉國玩死醫生

早幾日,孫柏文喺電視機螢幕上,見到吸煙與健康委員會主席左偉國意氣風發嘅樣。左偉國個樣,有如當年希特拉成功吞併捷克之後,向波蘭宣戰一樣樣。繼公眾場所禁煙之後,再要求政府加煙草稅。殺完同性戀者、再追殺共產黨員、最後滅絕猶太人,為達到「完美」社會,會不遺餘力。唔通,呢啲就叫「強政勵治」?

大家可能會問:「左偉國身為牙醫,點解要咁落力去宣傳反吸煙呢?」點解?有如我嘅朋友Rapiere話齋,左偉國一定係當年入唔到醫學院,迫住走去做牙醫,一路都懷恨在心。e家話禁煙,係知道好多醫生食煙,所以今次一鑊過,玩死佢哋。左偉國呢招夠晒毒,乜仇都報晒,佩服!

不如響應長毛遊行

今時今日,我知道有「長毛」之稱,視煙民哲.古華拉為偶像,自己今日都飽受被侵犯獨立自主權嘅立法會議員梁國雄,話會搞遊行抗議呢個政策。孫柏文今日發誓,如果梁議員搞遊行,我第一個到,仲會同佢肩並肩咁行。大家不如響應梁議員,遊行當日一路行,一路食煙,將維多利亞公園、軒尼詩道、政府合署變成全世界最煙火鼎盛嘅地方,喺一片二手煙之下,爭取獨立自主權!到時候,大家真係可以同自己講一句:「I walked a mile for a Camel!」

No comments:

Post a Comment