Thursday, January 25, 2007

篤爆牛仔總統出口術

講起「油」,呢幾日油價都大翻生,全世界 都話係因花旗國牛仔總統出口術,話要提高花旗國石油戰略儲備。今日,我要為大家篤爆呢個謬論。今時今日,花旗國石油戰略儲備有7億桶,牛仔總統話要提升8 億桶,即係上升到15億桶。

咁8億桶即係幾多?全球每日生產8000萬桶石油,8億桶即係全球10日嘅生產量,牛仔總統仲話要用好多年先至會到15億桶, 所以油價升根本同牛仔總統無關。呢幾日油價大翻生嘅真正原因,係冬天卒之降臨北美同歐洲,如果溫度回暖,淡友又會再出擊,到時牛仔總統出乜嘢口術都無能力 抵受拋空帶來嘅壓力。


牛仔總統的虛幻口術托油價,會敵不過淡友的拋空。

1 comment: