Thursday, December 14, 2006

對和黃要有信心

今日,孫柏文首先想和應《曾淵滄專欄》一欄總舵主曾淵滄兄,對和黃13股價近期走勢睇法。噚日,曾淵滄兄話:「和黃股價近日走勢很飄忽……老是一天升一天跌,真不 容易捉摸。」小弟一睇到呢個見解,非常同意。無辦法,有呢個現象係因為,一路以來被譽為和黃絆腳石嘅3G業務,進行文化大革命,將營運模式、服務收費方法 完全改變。雖然,我已經多次講過對今次改革嘅信心,不會因為市場仲未肯定今次改革會否成功,所以和黃走勢就會好飄忽。

仲 有,近幾年和黃每逢接近年中、年尾嘅時間,都會因為想粉飾中期或全年業績而賣「家當」。今年5月試過出售碼頭業務,現在市場就估究竟除咗 Priceline.com之外,仲有冇其他賣「家當」行動。市場一路都有傳聞,和黃會投降,將3G業務旗艦英國3UK出售。呢個傳聞我覺得好難相信,唔 係因為和黃有甚麼情意結,而係因為冇人可以出一個能夠滿足和黃(同我)嘅價。

不過,我相信和黃絕對有可能出售電訊業務,之不過唔係英國業務,而係和黃佔有五成股權嘅和記電訊旗下嘅印度2G電訊業務。呢幾日,《華爾街日報》、《金融時報》都紛紛傳出和電想賣印度業務嘅消息。大家都知道,和黃管理層作為理性生意人,真係乜都可以賣,最緊要係作價。

《華 爾街日報》就報道話,有人出價80億美元買和電印度業務嘅股權,《金融時報》仲誇張,話有人出價140億美元,即係差唔多1100億港元。如果我冇計錯, 和電將出售收益攞嚟派息,和黃就可以進賬550億港元。始終80億同140億美元分別好大,大家如果有跟住我嘅建議買咗和黃,就一定要忍耐和黃股價可能會 有比較大嘅波幅。

No comments:

Post a Comment