Friday, February 09, 2007

一句口號 全城澎湃

大家都知道,曾特首角逐連任搵咗「我會做好呢份工!」做競選口號。呢句口號令全城思潮澎湃,個個都幫自己諗番句口號。

財經人:
地產經紀:我會賺好呢個佣!
大陸股民:我買股時會心雄!
「倫敦金」經紀:我會迫你炒到燶!
羊太A:我仲揸住啲北控!
羊太B:我仲揸住啲盈動!

以下轉載金手指同曾特首日前嘅一次訪問:
金︰特首先生,如果你成功連任,管治班底會否有變動?
曾︰我會炒咗廖秀冬!
金︰不過好似李國章局長更加需要被更換,下一任教統局會點?
曾︰我會試用梁錦松!
金︰梁錦松?佢會咩?
曾︰應好過食西北風!
金︰政策上會有變動嗎?例如房屋政策?
曾︰繼續迫人住東涌!
金︰不過,咁樣市民會唔開心。
曾︰我會唔理人面燶!
金︰即係孫明揚局長都應該冇事?
曾︰我會繼續用孫公!
金︰其他人要換,點解孫局長唔使?
曾︰燊哥照佢點會窮?
金︰咁除咗東涌,其他地區呢?例如西九?
曾︰我要先搞九龍東!
金︰但聽聞好多政黨反對,點解咁有信心?
曾︰我同馬力打龍通!
金︰咁自由黨呢?佢哋話投廢票?
曾︰我先唔怕田少兇!
金︰最後,可以解釋點解唔好投梁家傑?
曾︰佢會做唔好份工!

最後,《蘋果日報》專欄作家:
溫敏妮:搵錢唔使靠老公!
曾淵滄:我會叫你買滙豐!
孫柏文:我會繼續發噏風!

No comments:

Post a Comment